მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი

ღია კონკურსი

02-06-2011
ღია კონკურსი საიტის დიზაინისა და ლოგოს შექმნის შესახებ
 
დასრულდა ღია კონკურსი საიტის დიზაინისა და ლოგოს შექმნის შესახებ (სტუ-ის 26.04.2011 წლის ბრძანება #34).
კომისიამ ერთხმად გამოავლინა კონკურსში გამარჯვებული (ნამუშევარი წარმოდგენილია დევიზით „საიტი“).

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11