მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გეოლოგიის დარგის სიძლიერე ეკონომიკის აღორძინების წინაპირობაა“
0322 77 11 11