მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

დადგენილება ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის ფაკულტეტზე სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით
0322 77 11 11