პოდიუმის დისკუსია საქართველო-გერმანიის წელთან დაკავშირებით