მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური თანამდებობის პერსონალისთვის ხელფასები

აკადემიური თანამდებობის პერსონალისთვის ხელფასები

03-04-2007

აკადემიური თანამდებობის პერსონალისთვის ხელფასები იმატებს

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის პერსონალისთვის ხელფასები იმატებს. 1 მაისიდან პროფესორებისთვის დადგენილია ხელფასების შემდეგი მაჩვენებლები:

  • სრული პროფესორი - 600 ლარი;
  • ასოცირებული პროფესორი - 450 ლარი;
  • ასისტენტ-პროფესორი - 330 ლარი;

სტუ  წარმომადგენლობითმა საბჭომ დაამტკიცა უნივერსიტეტის ბიუჯეტი, რომელიც განისაზღვრა 16 მლნ ლარის ოდენობით.


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11