მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

10-05-2011
“ძვირფასი ქვების” ექსპერტ–შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი
 
 
16 მაისიდან  საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი ნოდარ ფოფორაძე) არსებული ,,ძვირფასი ქვების’’ ექპერტ–შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი დაიწყება.
 
საჭირო საბუთები:
1.      ფოტოსურათი 3X4 – 2 ცალი;
2.      პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3.      დიპლომის ქსეროასლი;
4.      CV ან ავტობიოგრაფია
 
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 38-25-88, 877 42-83-74, 893 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11