მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

Erasmus+-სალექციო კურსი შჩეცინის ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტში-ბიოსამედიცინო ინჟინერიის და სამედიცინო ინფორმატიკის აქტუალური საკითხები
0322 77 11 11