მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი - 10 აპრილი

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი - 10 აპრილი

06-04-2017 10 აპრილიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი - პროფ. ნოდარ ფოფორაძე) იწყება "ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი" (დასაწყისი - 12:00 სთ.). 

სპეციალიზებული კურსები მუდმივმოქმედია და ყოველთვიურად ტარდება.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4, 2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

მისამართი:
გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.
სტუ-ს III  კორპუსი
კოსტავას 77, 0175 თბილისი, საქართველო
     
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11