მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო-თეორიული კონფერენციის ანგარიში - "კახეთის რეგიონების სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემები"
0322 77 11 11