მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პარიზის XII ვალ-დე მარნის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამაგისტრო ინგლისურენოვანი პროგრამა

პარიზის XII ვალ-დე მარნის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამაგისტრო ინგლისურენოვანი პროგრამა

30-03-2017 საფრანგეთის პარიზის XII ვალ-დე მარნის უნივერსიტეტის (Université Paris-Est Créteil Val de Marne - UPEC) მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი აცხადებს საერთაშორისო სამაგისტრო ინგლისურენოვან პროგრამას - ოპტიკა, ვიზუალიზაცია, გამოსახულება  და მულტიმედია: საერთაშორისო ბიომეტრიკა.

პროგრამაში მონაწილეობა შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმშიც. პროგრამა ითვალისწინებს შემდეგ მიმართულებებს:

• კომპიუტერული ხედვა (Computer Vision)
• კომპიუტერული ინჟინერია (Computer Engineering )
• კომპიუტერული მეცნიერება (Computer Science)
• ბიომეტრიკა (Biometrics)
• საინფორმაციო ტექნოლოგიები (Information Technology)
• ციფრული სიგნალი და გამოსახულების დამუშავება (Digital signal and Image Processing)
• სმარტ ტექნოლოგიები (Smart technologies)
• პროექტის მენეჯმენტი (კვლევა, მრეწველობა) (Project management (research, industry)

სამაგისტრო პროგრამასთან დაკავშირებიტ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ვებგვერდზე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11