მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სასწავლო კურსი

სასწავლო კურსი

14-04-2011
ძვირფასი ლითონების’’ ექსპერტ–შემფასებელთა შემსწავლელი სპეციალიზებული კურსი
 
“ძვირფასი ლითონების’’ ექსპერტ–შემფასებელთა შემსწავლელი სპეციალიზებული კურსი
ა.წ. 18 აპრილიდან შესდგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან არსებული ,,ძვირფასი ლითონების’’ ექსპერტ–შემფასებელთა შემსწავლელი სპეციალიზებული კურსი.
 
საჭირო საბუთები:
  1. ფოტოსურათი 3X4 – 2 ცალი;
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
  3. დიპლომის ქსეროასლი;
  4. CV ან ავტობიოგრაფია
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 38-25-88, 877 42-83-47, 893 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11