მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა მილანის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2017/18 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა მილანის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში - 2017/18 სასწავლო წლის საშემოდგომო სემესტრი

20-03-2017 მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი (იტალია) (Politecnico di Milano - POLIMI) ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2017-2018 აკადემიური წლის საშემოდგომო სემესტრისთვის (I სემესტრი).

შერჩევის პროცედურა

აკადემიური პერსონალისთვის:

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 18.04.17
შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირება უცხო ენაში: 21.04.17
ნომინანტების წარდგენის ბოლო ვადა: 01.05.17

მილანის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტში ERASMUS+ გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

აკადემიურ კალენდართან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

აკომოდაციასთან
 დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია და მილანის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტის გზამკვლევი იხილეთ აქ.
 
აკადემიური პერსონალის შერჩევის პროცესში გათვალისწინებული იქნება CV, მათ მიერ წარმოდგენილი სამუშაო გეგმა, უცხოურიენის ცოდნის დონე და მოტივაცია.

აკადემიური პერსონალის მობილობა განხორციელდება მიმღებ ფაკულტეტებთან შეთანხმების მიხედვით, ზამთრისა და ზაფხულის სემესტრების განმავლობაში(პრიორიტეტი მიენიჭება არქიტექტურის მიმართულებას, უნივერსიტეტებს შორის ERASMUS+ გაცვლითიპროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში გაფორმებული ინტერ-ინსტიტუციონალური ხელშეკრულების საფუძველზე).

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11