მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

კონკურსი „იდეების ფესტივალი“

კონკურსი „იდეების ფესტივალი“

17-03-2017 საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ტარდება კონკურსი „იდეების ფესტივალი“. ღონისძიების მიზანია, დაეხმაროს შემოქმედებითი, ინოვაციური ნიჭით დაჯილდოებულ სტუდენტებს იდეების ხორცშესხმაში, პროექტების სრულყოფასა და რეალიზაციაში.

კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია სტუ-ის ყველა ფაკულტეტის სტუდენტს, სტუდენტთა ჯგუფს, ვინაიდან იდეის, ინოვაციური პროექტის განხორციელების სფერო შეუზღუდავია.

საკონკურსო განაცხადი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
1. პროექტის დასახელება;
2. პროექტის ხელმძღვანელი (სახელი, გვარი, თანამდებობა, ტელეფონი, ელექტრონული ფოსტა);
3. პროექტის ძირითადი ამოცანები და მიზნები (მოკლე ანოტაცია); პრობლემის არსი და აქტუალურობა;
4. პროექტის განხორციელებისათვის მოკლე ბიზნესგეგმა.

შენიშვნა: თუ პროექტი წარდგენილია სხვა კონკურსში და იმყოფება განხილვის სტადიაში, მაშინ ეს პროექტი კონკურსში არ დაიშვება.

პროექტს, შესაძლებელია, ხელმძღვანელობდეს სტუ-ის თანამშრომელი.

კონკურსში გამარჯვებულთათვის დაწესებულია ფულადი ჯილდოები:
ინოვაციურ პროექტებში ორ გამარჯვებულს (მიეკუთვნება მხოლოდ იმ პროექტებს, რომლებიც შეირჩევა განსახორციელებლად) გადაეცემათ 1000 -1000 ლარი.
საინტერესო იდეის ავტორებს გადაეცემათ 250-250 ლარი (4 გამარჯვებული).

პროექტის რეალიზაციის ხარჯებს გაიღებს სტუ. გამარჯვებულებთან გაფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება.

კონკურსში მონაწილეობისათვის განცხადებების შეტანის ბოლო ვადაა მიმდინარე წლის 30 აპრილი.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით:
სტუ-ის მეცნიერების დეპარტამენტი, ადმინისტრაციული კორპუსი, მესამე სართული, ოთახი 354.
ტელ. 65 23. 2 365228
სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახური. სტუ-ის მეექვსე კორპუსი, ოთახი 510 ა.
ტელ. 64 47. 2 364128

კონკურსანტის საავტორო უფლება დაცული იქნება არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11