მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პრეზენტაცია - "ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოს მთიანი რეგიონების არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით"

პრეზენტაცია - "ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოს მთიანი რეგიონების არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით"

13-03-2017 27 მარტს, 15:00 სთ.,  გურჯაანის სარაიონო საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებაში (ქ. გურჯაანი, 1500, ნონეშვილის გამზირი N2, მე-2 სართული, სამკითხველო დარბაზი) გაიმართება პრეზენტაცია, რომელიც ეხება რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის კონკურსში (გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები) გამარჯვებულ საგრანტო პროექტს "ახალი ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიის შემუშავება საქართველოს მთიანი რეგიონების არიდული ზონის ურბანული ტერიტორიების სასმელი წყლით მომარაგების პრობლემების გადაწყვეტის მიზნით (№AR147/3-103/14)”.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11