მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი 13 მარტიდან

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი 13 მარტიდან

12-03-2017 13 მარტიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი - პროფ. ნოდარ ფოფორაძე) იწყება "ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი" (კურსის დასაწყისი 10:00 სთ.).

კურსები მუდმივმოქმედია და ყოველთვიურად ტარდება.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

მისამართი:
სტუ-ს III  კორპუსი (კოსტავას 77), გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი #308ა

  დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ ტელეფონებზე:
238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11