მიღება პროფესიული უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებზე

მიღება პროფესიული უმაღლესი განათლების საგანმანათლებლო პროგრამებზე