ახალი დეპარტამენტი სამშენებლო ფაკულტეტის სტრუქტურაში

ახალი დეპარტამენტი სამშენებლო ფაკულტეტის სტრუქტურაში

01-03-2017 8 თებერვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტრუქტურულ შემადგენლობაში ახალი დეპარტამენტი შეიქმნა (ბრძანება № 236/03).

ახალი, № 108 „სამშენებლო მანქანების“ დეპარტამენტის ხელმძღვანელია პროფ. მიხეილ შილაკაძე. 

სიახლეებში დაბრუნება