მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ახალი დეპარტამენტი სამშენებლო ფაკულტეტის სტრუქტურაში

ახალი დეპარტამენტი სამშენებლო ფაკულტეტის სტრუქტურაში

01-03-2017 8 თებერვალს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის სტრუქტურულ შემადგენლობაში ახალი დეპარტამენტი შეიქმნა (ბრძანება № 236/03).

ახალი, № 108 „სამშენებლო მანქანების“ დეპარტამენტის ხელმძღვანელია პროფ. მიხეილ შილაკაძე.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11