მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სასწავლო ცენტრი „მილენიუმი“ - სერტიფიცირებული სასწავლო კურსები

სასწავლო ცენტრი „მილენიუმი“ - სერტიფიცირებული სასწავლო კურსები

08-02-2017 საქართველოს ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის („ბაფ“) წევრი შპს „მილენიუმ აუდიტ კონსალტინგი“ და მასთან არსებული სასწავლო ცენტრი „მილენიუმი“ დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს როგორც ვიწრო სპეციალიზებულ კურსებს (საგადასახადო კოდექსის სრული და მოკლე კურსი, მოგების გადასახადით დაბეგვრის ახალი მოდელი და სიახლეები საგადასახდო კანონმდებლობაში), ასევე, საერთო პროფილის სერტიფიცირებულ კურსებს (საზოგადოებასთან ურთიერთობის სტრატეგიები).

ზემოაღნიშნულ კურსებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11