მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები

21-03-2011
პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები
 
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს N17 გადაწყვეტილების თანახმად  მიჩნეულ იქნა,  რომ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი აკმაყოფილებს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტებს და მიენიჭა უფლებამოსილება განახორციელოს წარმოდგენილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები.
 
გთავაზობთ უნივერსიტეტის მიერ გამოცხადებული პროფესიული სპეციალობების ჩამონათვალს საფეხურების მითითებით და პროფესიული სპეციალობების პროგრამების აღწერილობას
.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11