მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

პეკინის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისთვის - 2017/18

პეკინის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის სამაგისტრო და სადოქტორო სტიპენდიები საქართველოს მოქალაქეებისთვის - 2017/18

19-01-2017 პეკინის ტექნოლოგიების ინსტიტუტი (ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა) გამოყოფს 3 სტიპენდიას სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე 2017-2018 სასწავლო წლისთვის.

სტიპენდიები გამოყოფილია სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების შემდეგ მიმართულებებზე: ქიმია, ქიმიური ინჟინერია და ტექნოლოგიები, კომპიუტერული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები, ელქტრონული მეცნიერებები და ტექნოლოგიები და სხვა.

კონკურსში მონაწილე კანდიდატების შერჩევის პროცესში უპირატესობა მიენიჭება იმ კანდიდატებს, რომლებიც სწავლების ენად ინგლისურს აირჩევენ.

სტიოენდიების პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ შესაბამისი ვებგვერდი და გზამკვლევი.

პეკინის ტექნოლოგიების ინსტიტუტის მიერ გამოყოფილ სტიპენდიებზე განაცხადების მიღება იწარმოებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში, 1 მარტამდე.

წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:
• სააპლიკაციო ფორმა
• სამოტივაციო წერილი
• შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დიპლომის ასლი და დიპლომის დანართი
• CV
• რეკომენდაცია

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11