მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი - 23 იანვარი

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი - 23 იანვარი

13-01-2017 23 იანვრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი - პროფ. ნოდარ ფოფორაძე) იწყება "ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი“ (დასაწყისი - 12:00 სთ). 

კურსები მუდმივმოქმედია და ყოველთვიურად ტარდება.

მისამართი:
0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, სტუ-ს III კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა.

  საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4, 2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11