მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი

სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი

10-03-2011
ელექტრონული სწავლების სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი
 
სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს 2011 წლის 11 თებერვლის N8 გადაწყვეტილების საფუძველზე  საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან შეიქმნა ელექტრონული სწავლების სამეცნიერო-სასწავლო ცენტრი.
ცენტრის ხელმძღვანელია ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის პროფესორი თამარ ლომინაძე.
 
საკონტაქტო ინფორმაცია:
 
ტელ. 899181769
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11