მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

28-02-2011
7 მარტს ,,ძვირფასი ქვების’’ ექსპერტ–შემფასებელთა შემსწავლელი კურსი იწყება
 
 
 
ა.წ. 7 მარტიდან 10 აპრილამდე შესდგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან არსებული ,,ძვირფასი ქვების’’ ექსპერტ–შემფასებელთა შემსწავლელი სპეციალიზებული კურსი.
 
საჭირო საბუთები:
  1. ფოტოსურათი 3X4 – 2 ცალი;
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
  3. დიპლომის ქსეროასლი;
  4. CV ან ავტობიოგრაფია.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 38-25-88, 877 42-83-47, 893 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11