სტუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დამტკიცება

სტუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დამტკიცება

18-02-2011
სტუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის დამტკიცება
 
11 თებერვალს, სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს #8 სხდომაზე (აკადემიური საბჭოს დადგენილების #388 თანახმად) სტუ-ს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დამტკიცებული იქნა პროფ. ქეთევან ქოქრაშვილი.

 

სიახლეებში დაბრუნება