მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ცვლილებები ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში

ცვლილებები ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურში

18-02-2011
ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს ახალი ხელმძღვანელი ჰყავს
 
21 იანვარს, სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს #6 სხდომაზე (აკადემიური საბჭოს დადგენილების #384 თანახმად) ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დამტკიცებული იქნა პროფ. გიორგი ძიძიგური.
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11