მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული კურსი

სპეციალიზებული კურსი

10-02-2011
14 თებერვლიდან ძვირფასი ლითონების ექპერტ–შემფასებელთა კურსი იწყება
ა.წ. 14 თებერვლიდან 7 მარტამდე შესდგება საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან არსებული ,,ძვირფასი ლითონების’’ ექპერტ–შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი.
საჭირო საბუთები:
  1.  ფოტოსურათი 3X4 – 2 ცალი;
  2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
  3. დიპლომის ქსეროასლი;
  4. CV ან ავტობიოგრაფია
დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 38-25-88, 877 42-83-74, 893 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11