მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

იუბილე

21-12-2010
იუბილე
 
„ბიზნესის ინჟინირინგის“ ფაკულტეტზე ჟანი კალანდაძის სახელობის აუდიტორიაში ჩატარდა N89 ბიზნესში საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებაზე შექმნილი ვებ-საიტის და ONLINE სემინარების ერთი წლის იუბილე.
იუბილეზე საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდა სემინარებში მონაწილე აქტიური სტუდენტები და პროფესორ-მასწავლებლები.
დაწვრილებით ინფორმაცია იხილეთ N89 მიმართულების ვებ-საიტზე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11