მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სპეციალიზებული მომზადების კურსები ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაკეთობებისა და ძვირფასი ლითონების შემფასებელთაღვის

სპეციალიზებული მომზადების კურსები ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაკეთობებისა და ძვირფასი ლითონების შემფასებელთაღვის

15-12-2016
19 დეკემბრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი - პროფ. ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება "ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაკეთობების შემფასებელთა მომზადების კურსი", 21 დეკემბრიდან კი - "ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების კურსი" (კურსების დასაწყისი - 12: 00 სთ.).

კურსები მუდმივმოქმედია და ყოველთვიურად ტარდება.

მისამართი: სტუ-ს III  კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 ა. (კოსტავას ქ. #77).

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4,  2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის:
ტელ.: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11