მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სამეცნიერო ონლაინ-კონფერენცია

სამეცნიერო ონლაინ-კონფერენცია

17-12-2010
სამეცნიერო ონლაინ-კონფერენცია “სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკული პრობლემები”
 
17 დეკემბერს, სტუ-ში  ჩატარდა სამეცნიერო ონლაინ-კონფერენცია “სამხრეთ კავკასიის ენერგეტიკული პრობლემები”.
კონფერენცია გაიმართა USAID-ის ენერგეტიკის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში, მისი ფინანსური მხარდაჭერითა და ინიციატივით. ასევე საქართველოს ტექნიკური უნივერსი­ტე­ტის ენერგე­ტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტთან არ­სე­ბუ­ლი “ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის სამეცნიერო-ტექნი­კური ცენტრი”-ს და რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტ 480-ის მონაწილეობით.
პროექტი განხორციელდა კავშირის “მეცნიერება და ენერგეტიკა”-ს მიერ.
კონფერენციაში მონაწილეობა მიიღეს როგორც ქართველმა, ისე უცხოელმა მეცნიერებმა თურქეთიდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11