მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი
0322 77 11 11