მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საჩუქარი

03-12-2010
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საჩუქარი
 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 2010 წლის 25 ნოემბრის ბრძანებით #877, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს ფინანსთა სამინისტრომ სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ და უვადოდ, ბალანსიდან ბალანსზე გადასცა აღნიშნული სამინისტროს ბალანსზე არსებული არაფინანსური აქტივები.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11