დადგენილება სტუ-ს სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით