მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

აკადემიური საბჭო

აკადემიური საბჭო

01-10-2007

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 03.10.07 სხდომის

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი

სხდომის დასაწყისი 14.00 საათზე

 1. მაგისტრანტებისა და დოქტორანტების სწავლის ღირებულების რაოდენობის განხილვა და დამტკიცება ;
  ( პროფ . ა . მოწონელიძე )
 2. პროფესიულ უმაღლეს განათლების პროგრამით სწავლების ღირებულების განსაზღვრა ;
  ( პროფ . ა . მოწონელიძე )
 3. ცვლილებები სტუ - ს დეპარტამენტის დებულებაში ;
  ( პროფ . ა . მოწონელიძე )
 4. დარჩენილი სამაგისტრო პროგრამების განხილვა – დამტკიცება ;
  ( პროფ . ს ესაძე )
 5. მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების ტექმომსახურების ღირებულების განხილვა ;
  ( პროფ . ს ესაძე )
 6. სხვა დაწესებულებაში შესრულებული სადოქტორო ნაშრომის ჩვენთან დაცვის შესაძლებლობის საკითხის განხილვა ;
  ( პროფ . ს ესაძე )

 7. მიმდინარე საკითხები .

აკადემიური საბჭოს მდივანი , პროფესორი გ . სალუქვაძე


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11