მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

არჩევნები

არჩევნები

29-11-2010
სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნები
 
2010 წლის 25 ნოემბერს სტუ-ს ფაკულტეტებზე ჩატარდა სტუ-ს წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა არჩევნები. არჩევნების შედეგად წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრებად არჩეულ იქნენ:
 
 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს წევრთა სია
 
აკადემიური პერსონალი და ბიბლიოთეკა
 
ფაკულტეტი
საბჭოს წევრი
სახელი და გვარი
1
სამშენებლო
1
აგული სოხაძე
2
როინ იმედაძე
3
ტარიელ კვიციანი
2
ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის
1
ჯემალ ბერიძე
2
დავით ჯაფარიძე
3
ბადური ჭუნაშვილი
3
სამთო-გეოლოგიური
1
ნოდარ ქაჯაია
2
ნაომ ბოჭორიშვილი
4
ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის
1
დავით ნოზაძე
2
ნაზი კუციავა
3
ზვიად კოვზირიძე
5
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
1
გივი გოლეთიანი
2
გური შარაშენიძე
3
ჯუმბერ იოსებიძე
6
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის
1
ეკატერინე თევზაძე
7
ჰუმანიტარულ-ტექნიკური
1
იგორ კვესელავა
2
ჯემალ გახოკიძე
3
გენადი იაშვილი
8
ინფორმატიკის და მართვის სისტემების
1
მერაბ ახობაძე
2
ვალიდა სესაძე
3
აკაკი გიგინეიშვილი
4
გიორგი გოგიჩაიშვილი
5
თამაზ ობგაძე
9
ბიბლიოთეკა
1
ვაჟა პაპასკირი
 
სულ
24
 
 
 
სტუდენტები
 
ფაკულტეტი
საბჭოს წევრი
სახელი და გვარი
1
სამშენებლო
1
ვალერიან ქუმსიაშვილი
2
ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციის
1
ეკატერინე რუხაძე
3
სამთო-გეოლოგიური
1
ზურაბ ჭყონია
4
ქიმიური ტექნოლოგიის და მეტალურგიის
1
მიხეილ ხარშილაძე
5
სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის
1
ბექა კოპაძე
6
არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის
1
სალომე ცხადაძე
7
ჰუმანიტარულ-ტექნიკური
1
ირაკლი გაბისონია
2
გიორგი გოგიაშვილი
3
ლევან კერესელიძე
8
ინფორმატიკის და მართვის სისტემების
1
ჯემალ წუწუნავა
2
ნიკოლოზ რევაზიშვილი
3
თამარ ბუზიაშვილი
 
სულ
12
 
 
მთლიანად
36
 
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11