მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტში - 2016/17 სასწავლო წლის საზაფხულო სემესტრი

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამა აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტში - 2016/17 სასწავლო წლის საზაფხულო სემესტრი

24-10-2016
აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტი (აფიონი, თურქეთი) (Afyon Kocatepe Üniversitesi  - Afyon Kocatepe University - AKU)  
ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის KA107 პროექტის ფარგლებში აცხადებს კონკურსს 2016-2017 აკადემიური წლის საზაფხულო სემესტრისათვის (II სემესტრი).

შერჩევის პროცედურა

ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის:

საბუთების მიღების ბოლო ვადა: 22.10.16 
შიდა საუნივერსიტეტო ტესტირება უცხო ენაში: 25.10.16 
ნომინანტების წარდგენის ბოლო ვადა: 30.10.16 

ERASMUS+ სტუდენტებისთვის სასარგებლო ინფორმაცია იხილეთ აქ. 

სასწავლო კურსებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ აქ.

აფიონის კოჩატეპეს უნივერსიტეტში  ERASMUS+ გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ აქ.
სტუდენტს მოეთხოვება მინიმუმ 30 ECTS კრედიტის დაგროვება ერთი სემესტრის განმავლობაში.

აპლიკანტების შერჩევის პროცესში უპირატესობა მიენიჭებათ აპლიკანტებს, რომლებსაც აქვთ შეფასების მაღალი საშუალო ქულა (GPA) და, ამავე დროს, უცხოური ენის ფლობის მაღალი დონე.

ერთნაირი მონაცემების არსებობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭებათ სოციალურად დაუცველსა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11