მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

GEO-RICAP პროექტის სხდომა

GEO-RICAP პროექტის სხდომა

24-11-2010
GEO-RICAP პროექტის პირველი სხდომა
 
22-23 ნოემბერს ტექნიკური უნივერსიტეტის ე.წ. შეხვედრების ოთახში   ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული GEO-RICAP პროექტის პირველი სხდომა ჩატარდა.
პროექტი მიზნად ისახავდა ტექნიკური უნივერსიტეტის შემადგენელი კლასტერული ცენტრის (მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტის და კიბერნეტიკის ინსტიტუტის) რეორგანიზაციას, მათ გადაყვანას ევროპულ სისტემაზე.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11