მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი 18 ოქტომბრიდან

ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი 18 ოქტომბრიდან

17-10-2016
18 ოქტომბრიდან საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტში (დეპარტამენტის უფროსი - პროფ. ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასი ლითონების შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 12:00 სთ).

კურსები მუდმივმოქმედია და ყოველთვიურად ტარდება.

საჭირო საბუთები:
1. ფოტოსურათი 3X4, 2 ცალი;
2. პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3. დიპლომის ქსეროასლი;
4. CV ან ავტობიოგრაფია.

კურსებთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციისთვის:
მისამართი: 0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, III კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308 .
ტელ.: 238-25-88,  577 42-83-47,  593 27-24-65.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11