მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატების საყურადღებოდ!

29-09-2016
მაგისტრანტობის კანდიდატი, რომელიც არ გამოცხადდება ან არ გააფორმებს ხელშეკრულებას 2016 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით, კარგავს 2016-2017 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამაზე ჩარიცხვის უფლებას, ხოლო მის ადგილს დაიკავებს რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით მომდევნო კანდიდატი, რომელმაც ხელშეკრულება უნდა გააფორმოს 2016 წლის პირველი ოქტომბრის 10:00 საათიდან 17:00 საათამდე.სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11