მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

2016-2017 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე კოეფიციენტებით რანჟირების შედეგები

2016-2017 სასწავლო წლისათვის სამაგისტრო პროგრამებზე კოეფიციენტებით რანჟირების შედეგები

27-09-2016
• სამშენებლო ფაკულტეტი
• ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი
• სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი
• ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი
• სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი
• არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი
• სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი
• საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
• ბიზნესტექნოლოგიების ფაკულტეტი
• ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი
• დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
• აგრარული მეცნიერებების და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11