მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყურადღება!

ყურადღება!

11-08-2016 სამშენებლო ფაკულტეტი

ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი

სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტი

ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტი

სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი

არქიტექტურის ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი

სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი

საინჟინრო ეკონომიკის მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი


ბიზნესის ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი

დიზაინის საერთაშორისო სკოლა
  • სამაგისტრო პროგრამა  - "დიზაინი" (Design) /ინგლისური/
  • სასპეციალიზაციო საგამოცდო საგანი - ხატვა

აგრარულ მეცნიერებათა და ბიოსისტემების ინჟინერინგის ფაკულტეტი

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11