მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში

26-07-2016 გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში
21-22 ივლისს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორებმა: ნოდარ ფოფორაძემ, ვაჟა გელეიშვილმა, დავით ბლუაშვილმა და აკადემიურმა დოქტორებმა: შალვა გეგიამ და ნინო ადეიშვილმა დაბა კაზრეთში მყოფ სტუ-ს პროფესორ-მასწავლებლებთან და სტუდენტებთან ერთად ერთობლივი მარშრუტები ჩაატარეს.

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში
21 ივლისს ისინი იმყოფებოდნენ მადნეულის კარიერზე, სადაც აკვირდებოდნენ აქ მიმდინარე სამუშაოებს და დაათვალიერეს გამამდიდრებელი ფაბრიკა, ასევე, მოინახულეს კუდსაცავები და გაეცნენ სინჯების დამუშავების ლაბორატორიას.

22 ივლისს გაეცნენ საყდრისის საბადოს გეოლოგიას და მოინახულეს ხუთივე უბანი: ყაჩაღიანის, მამულისის, აღმოსავლეთ ფოსტისქედის, დასავლეთ ფოსტისქედისა და კვირაცხოვლის უბნები.

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში
სტუდენტები გაეცნენ საყდრისის საბადოზე  მიმდინარე სამთო-გეოლოგიურ სამუშაოებს, აიღეს ნიმუშები და აღწერეს დაკვირვების წერტილები, სხვადასხვა ტიპის გამადნებები, დააკვირდნენ საძიებო ბურღვას, კარიერზე აფეთქებას, სინჯის აღებისა და მისი ლაბორატორიისათვის მომზადების პროცესებს.

სტუდენტთა უმეტესობისთვის ეს პირველი სასწავლო-გეოლოგიური პრაქტიკაა, რამაც დიდი შთაბეჭდილება მოახდინა მათზე.

გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში   გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში   გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში
გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში   გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში   გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში
გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში   გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში   გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორ-მასწავლებლები და სტუდენტები დაბა კაზრეთში

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11