მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო კონფერენცია IT-ტექნოლოგიებში

საერთაშორისო კონფერენცია IT-ტექნოლოგიებში

25-10-2010
25 ოქტომბერს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია IT-ტექნოლოგიებში "First ATLAS South Caucasus Software/Computing Workshop & Tutorial - SCSWT'2010".
კონფერენციას აწყობს ბირთვული კვლევების ევროპული ორგანიზაცია CERN (ჟენევა, შვეიცარია). კონფერენცია ოთხ დღეს გაგრძელდება. მასში მონაწილეობენ ექსპერტები CERN -იდან.
კონფერენციის მთავარი თემა GRID-სისტემაა, რომელიც წარმოადგენს მომავლის ინტერნეტს, რაც ინფორმაციის გაცვლის თვისებრივად ახალ საშუალებას იძლევა.
SCWT'2010 კონფერენციის ჩატარების მთავარი მიზანია, რომ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი არ აღმოჩნდეს მსოფლიო IT ტექნოლოგიური წინსვლის მიღმა.
 


სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11