მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“

V საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“

17-06-2016
17 ივნისს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ჩატარდა მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და კავკასია“.

კონფერენციის პროგრამით გათვალისწინებული იქნა ისეთი მიმართულებები, როგორიცაა:
  • საერთაშორისო ურთიერთობები - აშშ, ნატო, ევროკავშირი, დსთ და სამხრეთ კავკასია;
  • რუსეთი მსოფლიოს პოლიტიკურ სივრცეში (ისტორია და თანამედროვეობა);
  • მსოფლიო გლობალური პოლიტიკური, ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პროცესები;
  • საერთაშორისო და რეგიონალური ტერორიზმი (ისტორია და პრაქტიკა);
  • საერთაშორისო და რეგიონალური კონფლიქტები; სოციოლოგია, ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, საზოგადოებრივი ურთიერთობები;
  • ისტორია, პოლიტიკა, დიპლომატია, კულტურა, რელიგია;
  • ხელოვნებათმცოდნეობა, კულტურული მემკვიდრეობა, ფილოლოგიური მეცნიერებები;
  • განათლება, კომუნიკაცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, არქიტექტურა, ტექნიკის ისტორია.
საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის სამუშაო ენები იყო ქართული, ინგლისური, რუსული.
საორგანიზაციო კომიტეტის მიერ კონფერენციისათვის შერჩეული მოხსენებების თეზისები კონფერენციის შრომათა კრებულში გამოქვეყნდება.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11