მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ღია კონკურსი

ღია კონკურსი

30-09-2010
ღია კონკურს
 
საქართველოს ტექნიკური  უნივერსიტეტის ნაგებობების, სპეციალური სისტემების და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი აცხადებს ღია კონკურსს ინსტიტუტის დირექტორის თანამდებობის დასაკავებლად
 
კონკურსში მონაწილეობის მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:
1.      კონკურსანტის ანკეტა;       
2.      სამუშაო გამოცდილების (სტაჟის) დამადასტურებელი
საბუთის (საბუთების) ქსეროასლი;
3.      პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
4.      ფოტოსურათი (3X4) 2 ცალი;
5.      სამოქმედო პროგრამა.
 
განცხადების მიღება განხორციელდება პრესაში გამოქვეყნებიდან 10 დღის შემდეგ 20 დღის განმავლობაში. შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, კოსტავას ქ. 68, სტუ-ს 1 სასწავლო კორპუსი. ტელ. 33-09-36.
 
დაინტერესებულ პირებს დაწვრილებითი ინფორმაციის მიღება შეუძლიათ ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიაში. 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11