მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

საერთაშორისო სემინარი

საერთაშორისო სემინარი

28-09-2010
საერთაშორისო სემინარი

 
საქართველოს რესპუბლიკა
არსებული აქტივობები, სამომავლო გეგმები


თეირანის უნივერსიტეტის (ირანი) კავკასიათმცოდნეობის ფონდი საქართველოს კვლევით ინსტიტუტებთან ერთად ატარებს საერთაშორისო სემინარს „საქართველო: არსებული აქტივობები, სამომავლო გეგმები“. სემინარი ჩატარდება თეირანში, 5 დეკემბერს.   

სემინარის თემებია:
 • ქართულ - რუსული კავშირები; კონფლიქტები აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში
 • ქართულ - ამერიკული კავშირები; კავკასიაზე ეფექტები
 • ქართულ - აზერბაიჯანული კავშირები, აზერბაიჯანის მოქალაქეები საქართველოში და საქართველოს მოქალაქეები აზერბაიჯანში
 • ქართულ - სომხური კავშირები, სომხეთის მოქალაქეები საქართველოში
 • ქართულ - თურქული კავშირები, ეკონომიკური ურთიერთობები და თურქეთ - საქართველო - აზერბაიჯანის კონვერგენცია
 • ქართულ - ირანული კავშირები, პოლიტიკური ურთიერთკავშირები და ეკონომიკურ - კულტურული გაცვლები, ენერგეტიკული და ტექნიკური თანამშრომლობა
 • ქართულ - უკრაინული კავშირები, არსებული ვითარება და მომავალი პერსპექტივა
 • ქართულ - რეგიონალური ორგანიზაციების კავშირები (ერთა თანამეგობრობის საზოგადოება, სუამი, ეკონომიკური თანამშრომლობის შავი ზღვის ორგანიზაცია)
 • ქართულ - გაერთიანებული ერების კავშირები; საშუამავლო პროცესები რუსეთთან დაკავშირებით; დემოკრატიის განვითარება, თავისუფალი ბაზარი
 • საქართველოს სტატუსი სამხრეთ კავკასიის ეკონომიკაში, კულტურასა და დიპლომატიაში
 • უსაფრთხოება, ენერგეტიკა და ინვესტიცია საქართველოში
 • საქართველო და ტრანსპორტი და სატრანზიტო დერეფნები კავკასიაში
 • შიდა ცვლილებები საქართველოში 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით
 • ნატოში საქართველოს გაწევრიანების პროცესების კვლევა
 • ირანის ისლამური რესპუბლიკის როლი სამხრეთ კავკასიის კრიზისთან დაკავშირებული საკითხების გადაჭრაში.
სემინარში მონაწილეობის მსურველებმა აბსტრაქტი და CV უნდა გაუგზავნონ სემინარის სამდივნოს 2010 წლის 2 ნოემბრამდე, ელეტქრონულ ფოსტაზე:
სრული განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადაა 21.11.10.
 
სემინარის სამუშაო ენებია: სპარსული, ქართული, რუსული, ინგლისური

დეტალური ინფორმაციისათვის მიმართეთ:
ტელ: +98218899366-7
ფაქსი: +982188956620
E-mail: info@caucasus.ir
            
caucasusstudiesinstitute@gmail.com
www.caucasus.ir

სამდივნოს მისამართია:
Iran, Tehran, Valiasr St, west Zartosht St, No.56, Caucasus Studies Institute, University of Tehran
 
 

 
 
 
 
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11