მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მრგვალი მაგიდა

მრგვალი მაგიდა

22-09-2010
მრგვალი მაგიდა
 
27 - 28 ოქტომბერს, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში,  უკრაინის სამეცნიერო - ტექნოლოგიური ცენტრი (უსტც) აწყობს მრგვალ მაგიდას თემაზე: „როგორ შეუძლია ქართული მეცნიერების განვითარებას უზრუნველყოს მსოფლიოში საქართველოს უფრო მაღალი კონკურენტუნარიანობა “.
 
მრგვალი მაგიდის თემებია:

·        საქართველოს კონკურენტუნარიანობა

·        საწარმოო შესაძლებლობები საქართველოში

·        ახალგაზრდა მეცნიერები საქართველოში

·        მეცნიერული განვითარების ტექნოლოგიის ტრანსფერი საქართველოში

·        მეცნიერული განვითარების კომერციალიზაცია საქართველოში

·        მეცნიერული განვითარების ლიცენზირება

·        მეცნიერულ განვითარებაზე დამყარებული მცირე ბიზნესის დაწყება საქართველოში

·        კონკურენტუნარიანობის შეფერხებები

·        საქართველოს მეცნიერული განვითარების კომერციალიზაციის შეფერხებები საქართველოს უნივერსიტეტებსა და ინსტიტუტებში

·        რამდენად შეუძლიათ ინკუბატორებსა ან კლასტერებს დახმარება

·        საინვესტიციო კლიმატი საქართველოში

·        მაღალტექნოლოგიური სამუშაო ადგილების შექმნა საქართველოში

·        როგორ შეუძლიათ ქართულ უნივერსიტეტებსა და ინსტიტუტებს დახმარება

·        როგორ შეუძლია საქართველოს მთავრობას დახმარება

·        სამეცნიერო კონკურენტუნარიანობის პრიორიტეტები საქართველოსთვის

·        სხვა.

 
განაცხადების წარდგენის ბოლო ვადა: 25.09.10.
 
დეტალური ინფორმაციისათვის იხილეთ:
 
საკონტაქტო პირები:
 
ტატიანა ილიაში
უსტც მდგრადი განვითარების ოფიცერი
ელ.ფოსტა: tatyana.illiash@stcu.int
 
გივი ქოჩორაძე
კვლევების ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების ხელშემწყობი საერთაშორისო ცენტრის დირექტორი
ელ.ფოსტა: gcp@ip.osgf.ge

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11