მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

რეზოლუცია

რეზოლუცია

19-04-2016 რეზოლუცია
სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
პროფესორთა საერთო (გაფართეობული) კრების

                                                                            რეზოლუცია

ქ. თბილისი                                                                                2016  წელი

საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ბოლო პერიოდში განვითარებულ   მოვლენებთან დაკავშირებით სტუ-ს პროფესორთა საერთო (გაფართეობული) კრება ადგენს: 

რეზოლუცია
1. უნივერსიტეტის პროფესურა ცალსახად ემიჯნება აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს, რომლებიც იმთავითვე მოკლებული იყო აკადემიურობის ფუნდამენტურ პრინციპებს და გმობს აქციის მონაწილეთა მხრიდან უნივერსიტეტის  რეპუტაციის შელახვის ფაქტებს. 
2. კოლეგიალურად მოვუწოდებთ აქციის მონაწილეებს შეწყვიტონ შიმშილობის აქცია, რათა საფრთხე არ შეექმნას მათ ჯანმრთელობას და ამავდროულად უნივერსიტეტმა შეძლოს შეუფერხებლად, ჩვეულ აკადემიურ გარემოში საქმიანობა.
რეზოლუცია
3.  ეცნობოს აქციის მონაწილეებს, რომ ყველა შესაძლო ნეგატიური პრეცედენტის   შემთხვევაში მორალური  პასუხისმგებლობა ეკისრება მათ.
4. აქციის მონაწილეთა მხრიდან მასობრივი საინფორმაციო  საშუალებებით არაერთი შეურაცხმყოფელი განცხადების გამო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ ისარგებლოს საქმიანი რეპუტაციის, პატივისა და ღირსების შელახვის გამო  სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებით.

რეზოლუცია
5. მოვუწოდებთ უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას პროფესორების გოდერძი ტყეშელაშვილის, ნოდარ უღრელიძის და ზაალ მიქაძის მხრიდან უნივერსიტეტის რეპუტაციის და პროფესურის პატივისა და ღირსების შემლახველი არაერთგზის საჯარო განცხადების გათვალისწინებით, უნივერსიტეტის შინაგანაწესისა და ეთიკის კოდექსის ფარგლებში, განიხილოს მათთან  შრომითი ურთიერთობის გაგრძელების მიზანშეწონილობის საკითხი.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11