მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი - 12 აპრილიდან

ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის ექსპერტ-შემფასებელთა კურსი - 12 აპრილიდან

07-04-2016
12 აპრილს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტთან (დეპარტამენტის უფროსი - ნოდარ ფოფორაძე) გაიმართება ძვირფასქვიანი საიუველირო ნაწარმის შემფასებელთა მომზადების სპეციალიზებული კურსი (დასაწყისი 12:00 სთ.).

მისამართი:  
0175, საქართველო, თბილისი, კოსტავას 77, III კორპუსი, გამოყენებითი გეოლოგიის დეპარტამენტი, ოთახი 308ა.

საჭირო საბუთები:
1.ფოტოსურათი 3X4, 2 ცალი;
2.პირადობის მოწმობის ქსეროასლი;
3.დიპლომის ქსეროასლი;
4.CV ან ავტობიოგრაფია.

დამატებითი ინფორმაციისთვის დარეკეთ: 238-25-88, 577 42-83-47, 593 27-24-65

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11