მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !

01-09-2010
ყ უ რ ა დ ღ ე ბ ა !
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში
2010-2011 სასწავლო წელს  სწავლა დაიწყება
20 სექტემბერს
 
პირველკურსელთა საყურადღებოდ!
ბაკალავრიატის, პროფესიული უმაღლესი განათლებისა და ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის სწავლების პირველი წლის სტუდენტებმა რეგისტრაცია უნდა გაიარონ შესაბამის ფაკულტეტებზე 2010 წლის 1 სექტემბრიდან 20 სექტემბრის ჩათვლით.
რეგისტრაციისას უნდა წარმოადგინონ შემდეგი საბუთები:
  • ატესტატი (დედანი და ასლი);
  • პირადობის მოწმობა (დედანი და ასლი);
  • დაბადების მოწმობა (ასლი);
  • ორი ფერადი ფოტოსურათი 3×4 და მისი ელექტრონული ვერსია (CD);
  • ვაჟმა – სამხედრო მიწერის მოწმობა (ასლი).
 
აბიტურიენტის ჩარიცხვა არ განხორციელდება, თუ ის არ გაივლის რეგისტრაციას მითითებულ ვადაში.

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11