მიმდინარეობს ვებ-გვერდის განახლება

მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ!

30-07-2010
დაიწყო 2010 წლის ზაფხულის მობილობის პროცესი
 
 განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის დირექტრის ბრძანების შესაბამისად, გამოცხადდა 2010 წლის
ზაფხულის მობილობის (უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის) ვადები: 
 
 2010 წლის 10 - 30 ივნისი -უმაღლესი საგანმანათლებლო  დაწესებულებების მიერ ვაკანტური ადგილების რეგისტრაციის ვადა;
 
2010 წლის  1 - 30 ივლისი  - 
სტუდენტთა ელექტრონული განაცხადების განათლებისაკრედიტაციის ეროვნული 
ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა;
 
2010 წლის 2 - 20 აგვისტო - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტთა განათლების 
აკრედიტაციის ეროვნულ ცენტრში წარმოდგენის ვადა.
 
მობილობის მსურველი სტუდენტების საყურადღებოდ! 
 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სწავლების ყველა საფეხურზე (ბაკალავრიატი/პროფესიული უმაღლესი, მაგისტრატურა, დოქტურანტურა) 2010-2011 სასწავლო წლის პირველ სემესტრში მობილობის წესით ჩარიცხვის მსურველთა განათლების აკრედიტაციის ეროვნული ცენტრის ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის შემდეგ, განცხადებებისა და საჭირო თანდართული დოკუმენტაციის მიღება წარმოებს 2010 წლის 5 ივლისიდან 2 აგვისტოს ჩათვლით ყოველდღე 1000 საათიდან 1600 საათამდე, შაბათ-კვირისა და უქმე დღეების გარდა, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ კორპუსში, მესამე სართული, ოთახი 350 (თბილისი, მ. კოსტავას 77).
 
მობილობის უფლების მოსაპოვებლად თქვენ უნდა გაიაროთ ელექტრონული რეგისტრაცია განათლების აკრედიტრაციის ეროვნული ცნეტრის ვებგვერდზე 2010 წლის 1 ივლისიდან 30 ივლისამდე.
 

სიახლეებში დაბრუნება

0322 77 11 11